Schoolboeken

Ook in het schooljaar 2016-2017 ontvangt de school geld van het rijk per leerling (ongeacht leerjaar en gekozen pakket) en moet daarvoor een basis leermiddelenpakket beschikbaar stellen.Dit basis leermiddelenpakket moet de leerling in staat stellen de vakken te volgen en resultaten te behalen binnen de kaders en de werkwijze van de school. Indien de werkelijke kosten van dit pakket hoger uitvallen dan het budget, is dat voor rekening van de school.

Buiten deze regeling vallen naslagwerken en boeken die in meerdere leerjaren gebruikt worden. Hierbij moet u denken aan woordenboeken, atlas, rekenmachine, agenda, schriften, multomap etc.

De school loopt een financieel risico wanneer aan het einde van het schooljaar er boeken ontbreken dan wel zodanig beschadigd zijn dat deze het volgende schooljaar niet opnieuw kunnen worden gebruikt.

Kijk voor meer informatie over schoolkosten in de schoolgids hoofdstuk 6. Deze vindt u onder schooldocumenten op de homepage. Klik hier voor de leermiddelenlijst.

U kunt ook inloggen op het ouderportaal.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal