Ouderraad

De ouderraad van Prinsentuin van Cooth is een enthousiaste groep ouders die achter de schermen meepraat, meedenkt en soms meebeslist over hoe de school functioneert en haar beleid uitvoert.

De raad ervaart dit als zeer positief. Er zijn hele korte lijntjes met de directie. Tijdens een vergadering wordt  dan ook alles op tafel gegooid. Kinderen maken veel mee en komen met allerlei verhalen thuis. Maatschappelijke zaken komen ook  aan de orde, zoals bijvoorbeeld hoe om te gaan met Social Media en hoe maakt Prinsentuin Van Cooth de leerlingen bewust wat ze wel en wat ze niet moeten doen?

Het schoolteam informeert de raad ook over onderwijskundige ontwikkelingen en er wordt gevraagd daarover mee te denken.

Het is een hele dankbare, maar ook zeer boeiende taak.

In een informele sfeer zijn er tien keer per jaar vergaderingen maandag van half 8 tot ongeveer half 10, waarvan de laatste vergadering meestal een gezellige afsluiting is met de directie.

De vergaderingen van de ouderraad staan in de jaarplanning.

GEZOCHT
We zijn dringend op zoek naar nieuwe leden die de ouderraad willen komen versterken.

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad of heeft u vragen over zaken die ouders en kinderen aangaan, dan kunt u mailen naar ouderraadtuinzigtlaan@rocwb.nl

Ouderraad Prinsentuin van Cooth

bevoegdheden medezeggenschap ouders rocwb

Notulen van de vergaderingen van de ouderraad:
Kort verslag vergadering 20 juni 2016
Kort verslag vergadering 19 september 2016
Kort verslag vergadering 31 oktober 2016 en agenda 30 januari 2017
Kort verslag vergadering 06 maart 2017
Verslag vergadering ouderraad 6 november 2017
Kort verslag ouderraad 4 december 2017

Presentatie ouderraad:
PresentatiePrinsentuin van Cooth info avond 2016


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal