Schoolprestaties

Bij ROC West-Brabant communiceren we graag eerlijk en helder over onze resultaten. Alle scholen doen daarom mee aan 'Vensters VO' van de sectororganisatie VO-Raad.

De gegevens die in Vensters VO worden getoond, bieden ons inziens het beste beeld van de school. Op websites van de Inspectie van het Onderwijs, Trouw of Elsevier betreft het vooral de 'harde' gegevens als aantal geslaagden, terwijl deze niets zeggen over tevredenheid van de leerlingen, de veiligheid en kernwaarden van de scholen. Deze gegevens komen juist wel terug in de Vensters VO.

Bent u benieuwd naar de Vensters VO van Prinsentuin van Cooth? Klik dan hier. Meer informatie over Vensters VO is te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Deze website is vooral interessant voor ouders die zich voor hun kind aan het oriënteren zijn. Reacties op deze manier van verantwoording naar direct betrokkenen en belanghebbenden van onze school zijn bijzonder welkom. Mail uw reactie naar de heer P. Luijten, vestigingsdirecteur Prinsentuin van Cooth. P.luyten@rocwb.nl

Leerlingen bekijken de website van prinsentuin van cooth


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal