Onze directie

De directie van Prinsentuin van Cooth is als volgt samengesteld:

Vestigingsdirecteur: dhr. P. Luyten
Adjunct-directeu: dhr. C. Wessels
Teamleider onderbouw: dhr. J.W. van Trijp
Teamleider bovenbouw: dhr. R. Broos

De mentor is de contactpersoon voor leerling en ouders/ verzorgers van iedere groep. Bij de start van het schooljaar ontvangt iedere leerling de naam van de mentor. Mentoren zijn telefonisch bereikbaar op school onder de pauzetijden.

Onze vmbo-school wordt ondersteund door een aantal stafdiensten, die gehuisvest zijn op het Centraal Kantoor in Breda en op het Trivium in Etten-Leur. In Breda zit ook de algemene directie.

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal