Ouderavonden

Op Prinsentuin hechten wij veel waarde aan goed contact tussen ouders en de school. De opvoeding van uw zoon/dochter, onze leerling, is een gezamenlijke taak, waarbij regelmatig contact wenselijk is.

Drie maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een individuele ouderavond. Op deze avond bespreekt de mentor met u de resultaten van uw zoon/dochter, maar ook het gedrag van uw kind.

Verder worden er ook algemene ouderavonden georganiseerd waarop belangrijke onderwerpen over de toekomst van uw kind worden besproken:
  • Leerjaar 1: de stap van het basisonderwijs naar voortgezet onderwijs;
  • Leerjaar 2: de bepaling van de leerweg in de bovenbouw;
  • Leerjaar 3: de keuze voor een vakkenpakket in klas 4;
  • Leerjaar 4: de examenregeling en de te volgen procedure bij aanmelding voor het vervolgonderwijs.

Leerling met paard en geit

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal