Schooldocumenten

In schooldocumenten staan belangrijke documenten voor onze school.

In de schoolgids staan belangrijke zaken beschreven, zoals ondersteuning van leerlingen, de inrichting van het onderwijs, de dagelijkse gang van zaken, de doelstellingen van de school, huisvesting, geldzaken, veiligheid enzovoort.
Het schoolplan geeft de plannen weer voor de komende jaren. Het examenreglement en de PTA's kun je hier vinden. Ze staan elk jaar voor 1 oktober op deze plaats.
Prinsentuin van Cooth brengt in het leerlingenstatuut tot uitdrukking hoe het instituut aankijkt tegen, en om wil gaan met, de rechten en plichten in een onderwijsorganisatie. Tevens wil Prinsentuin van Cooth dat alle leerlingen op dezelfde wijze behandeld worden.
Zie onderstaande links welke belangrijke schooldocumenten we verder willen communiceren.
Prinsentuin van Cooth leerlingen achter de computer
Schoolgids Prinsentuin van Cooth 2017-2018
leermiddelenlijst schooljaar 2017-2018

Schoolplan vmbo 2015-2018
schoolveiligheidsplan
Ondersteuningsprofiel Prinsentuin van Cooth oktober 2016
Medisch handelingsprotocol
Bestuursreglement ROC WB

Examenreglement 2017-2018
Examenreglement bezemkandidaten 2017-2018
Rekentoets 2017-2018
Examenboek Basisberoepsgerichte leerweg
Examenboek Kaderberoepsgerichte leerweg
Examenboek Gemengde leerweg
Examenboek Theoretische leerweg

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) schooljaar 2017-2018

PTA leerjaar 3 BB en KB beroepsgerichte vakken
PTA leerjaar 3 GL beroepsgerichte vakken
PTA leerjaar 3 algemene vakken

PTA leerjaar 4 BB KB GL beroepsgericht vakken Bezemklas
PTA leerjaar 4 BB en KB beroepsgerichte vakken
PTA leerjaar 4 GL beroepsgerichte vakken
PTA leerjaar 4 algemene vakken

Diversen
Leerlingenstatuut versie 2015 
Klachten en procedures
Reglement commissie van bezwaar verwijdering
Huishoudelijk reglement commissie van bezwaar verwijdering

Naar een mbo-opleiding

Zit je nu op het vmbo en wil je je inschrijven op het mbo? Zorg dan dat het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) goed en volledig is ingevuld. 

Regio West-Brabant
Zit je op het voorgezet onderwijs in de regio West-Brabant of in een andere regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs ook met het DDD werken, dan ontvang je van je mentor een inlogcode voor het Digitale Doorstroom Dossier (DDD).

Overige regio’s
Zit je op het voortgezet onderwijs in een regio waar de scholen voor voortgezet onderwijs geen DDD hebben, ga dan naar de website www.digitaaldoorstroomdossier.nl en gebruik de activatiecode GW99Y6ZP om je doorstroomdossier aan te maken.

 Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal