Rekentoets

De afgelopen jaren was de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar telde niet mee in de slaag zakregeling. 

Ook in het schooljaar 2017-2018 telt de rekentoets niet mee om te slagen, het maken van de rekentoets is echter wel een voorwaarde om te kunnen slagen. Het cijfer van de rekentoets komt op de cijferlijst (bij KB en GT) of wordt vermeld op een aparte bijlage (BB en LWT).

Meer informatie over de rekentoets kunt u hier vinden.


Leerlingen bouwen met k'nex

 

 


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal