Leerlingenraad

In de leerlingenraad zijn leerlingen van alle leerjaren vertegenwoordigd.

Leerlingenraad Prinsentuin van Cooth

De leerlingenraad van Prinsentuin Van Cooth heeft verschillende doelen. Maar ze is vooral een podium voor leerlingen om ideeën in te brengen en veranderingen in gang te zetten. Ze geeft haar mening aan het bestuur en management en als ze daar om gevraagd wordt, haar advies over bepaalde zaken, zoals roosters en protocollen. Eens per maand komt de leerlingenraad samen in een vergadering. Het belangrijkste is toch wel dat ze er vooral voor de leerling is en hun belangen behartigt. De leden zien de leerlingenraad als een uil. Daarom heeft ze ook als naam: Owly.

Een uil heeft een heel breed gezichtsveld en kan veel zien. Ook staat de uil symbool voor wijsheid. Wij hebben als leerlingenraad overal oog voor, zeker als het over de leerlingen gaat. We adviseren de school graag en geven ook graag onze mening over zaken als rooster, pestprotocol en catering. Wij weten wat de leerlingen willen en waar ze tegenaan lopen. Wij hebben daar oog voor en hebben die wijsheid.

Dena Magielse (14) is één van de leden van de leerlingenraad en vertelt: “Ik zit graag in de leerlingenraad, omdat ik wil dat iedereen met een veilig gevoel naar school kan.”
Patricia  Jacobs (14) onderschrijft dit en zegt verder: “Ik zie graag dat de catering zich verder uitbreidt, zodat de leerlingen meer keuze hebben qua eten en drinken. Ook vind ik het leuk om de schoolfeesten mee te organiseren.”
Kai Noordijk (15) vult aan: “Een goede catering is belangrijk, maar hij moet wel lekker en gezond zijn! Dus daar gaan we ook voor!”.
Daniëla (15): “Ook WIFI binnen school is belangrijk. Niet alleen voor Whatsapp of Facebook in de pauzes, maar ook in de les voor apps waarmee we kunnen leren, zoals WRTS.”

Het voornaamste doel is en blijft dat de leerlingen met plezier naar school komen. Wij gaan elk jaar weer voor een leuke, veilige en gezellige school! Elk jaar komen er weer nieuwe leerlingen in de leerlingenraad. Van elk niveau en uit elk leerjaar. Dus als je je geroepen voelt, meldt je dan ook aan!

Begeleiding vanuit school: dhr. J. Verstraate &  mevr. J. Schroyen

Leden 2015-2016:

Leerjaar 2:

 1. Lindsay de Bont,
 2. Phayen de Klerk,
 3. Dena Magielse,
 4. Evy van Seters,
 5. Tiffany Spratt,
 6. Lois Voogt.

Leerjaar 3:

 1. Mieke de Bruijn,
 2. Patricia Jacobs,
 3. Daniëla de Lima,
 4. Quinty Neuféglise.

Leerjaar 4: 

 1. William van Keijl,
 2. Kai Noordijk.

bevoegdheden medezeggenschap leerlingen-studenten rocwb


Bekijk dit filmpje voor meer informatie over de leerlingenraad.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal