Cijfers, slagen of overgaan

Op Prinsentuin van Cooth hebben we alle leerwegen in huis, dus kun je leren op het niveau dat bij je past. Daardoor komt het nauwelijks voorkomt dat je een leerjaar over moet doen.

Leerlingen bestuderen zonnebloem
Bij de meeste vakken drukken we de kwaliteit van de schoolprestaties uit in cijfers. Deze zijn te volgen via Magister. Driemaal per jaar worden ze ook op papier aan je ouders gerapporteerd.
Prinsentuin van Cooth rapport
De rapportcijfers worden door de docenten bepaald aan de hand van de in de afgelopen periode behaalde beoordelingen. Het rapportcijfer wordt afgerond op één decimaal.

In leerjaar 1, 2 en 3  werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Bij het derde rapport wordt tevens een eindcijfer gerapporteerd. Dit eindcijfer wordt afgerond op een heel cijfer: het gemiddelde 6,5 wordt afgerond naar 7 en 6,49 wordt afgerond naar 6.

Zit je in leerjaar 4, dan ontvang je drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten.

Daarnaast wordt met alle leerlingen in leerjaar 3 en 4 voor 1 oktober het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) besproken. Deze documenten zijn vanaf dat moment ook onder schooldocumenten op de homepage en op te vragen via de administratie van de school. In het examenreglement is ook de volledige slaag/zakregeling opgenomen. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de examensecretaris.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal