Gezond

Als je gezond leeft, kom je verder in het leven, ook op school!
Prinsentuin van Cooth vindt (bewustwording van) gezondheid erg belangrijk en past dat ook toe in haar school- en lesprogramma's. Ook de geestelijke gezondheid is belangrijk voor een leerling: leren grenzen aangeven, zelfvertrouwen ontwikkelen, samenwerken en leren rekening houden met een ander. In alle leerjaren kom je gezondheidsprojecten tegen.

Leerling Prinsentuin van Cooth plukt appel
Gezond maakt slim
Tijdens de projectlessen in de eerste klas is een van de onderwerpen 'Gezond maakt slim'. Leerlingen maken een strip over een dag uit hun leven. Door eerst een storyboard te maken, komen zij tot een filmpje over deze dag. Het is een manier om bewust te worden van je eigen voedingspatroon, bewegingsgedrag rust en actieve momenten gedurende de dag. Dit project loopt van de herfst- tot de kerstvakantie.

Good food

In leerjaar 2, tijdens het project Good Food, ontwikkelen en produceren de leerlingen een gezond en duurzaam hapje dat op de open dag van de school gepresenteerd wordt.

Alcohol en Drugs
In de derde klas krijgen de leerlingen enkele lessen over alcohol en drugs. Gekoppeld hieraan is een internetopdracht die gaat over alcohol- en drugsgebruik. Leerlingen worden bewust gemaakt van de situatie in Nederland, gelegd naast het gedrag van zichzelf.

Rookvrije school
Sinds schooljaar 2013-2014 is Prinsentuin van Cooth een rookvrije school.

Gezonde kantine
Er is elke pauze een aanbod van gezonde broodjes in de aula. 
Prinsentuin van Cooth heeft een moestuin bij de school aangelegd en vele fruitbomen geplant. De producten worden in de keuken verwerkt. 
In de school staan waterkoelers waar je vers koud water kunt tappen in je flesje. Eén van de speerpunten van Prinsentuin van Cooth dit schooljaar is het weren van energydrank uit de kantine.

Buiten spelen
Buiten spelen is belangrijk en gezond. Tijdens het project Buitenspelen hebben alle leerlingen van leerjaar 1 een speeltoestel voor het Mastbos ontworpen.


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal