Contactboekje

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een contactboekje. Zorg ervoor dat je deze meeneemt naar school.

Hierin worden alle zaken genoteerd die voor je ouders van belang kunnen zijn om te weten, zoals: te laat op school, huiswerk niet gemaakt, eventuele strafmaatregelen enzovoort. Om er zeker van te zijn dat de ouders de opmerkingen van school ook daadwerkelijk doorkrijgen, wordt de ouders gevraagd iedere opmerking te voorzien van een paraaf.

Een discussie hoort niet thuis in het contactboekje! Het contactboekje is alleen bedoeld om ouders te informeren; verlof aanvragen of eventuele andere contacten van ouders naar school gaan niet via het contactboekje. Voor vragen of opmerkingen kunnen ouders altijd met de mentor bellen.

Contactboekje Prinsentuin van Cooth


Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal