Vakken

Het vakkenpakket van een vmbo-opleiding is opgedeeld in drie onderdelen, algemene vakken, profiel vakken en keuzevakken. Zo leer je precies wat je wilt leren op je eigen niveau! Afhankelijk van de leerweg biedt Prinsentuin van Cooth de volgende vakken aan:
 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Economie
 • Wiskunde/rekenen
 • Techniek
 • Natuur/scheikunde
 • Biologie
 • Mens en Maatschappij
 • Maatschappijkunde
 • CKV
 • Kunst & cultuur
 • Lichamelijke opvoeding
 • Mentoruur
 • Rekenen
 • TOP Sector werkstuk
 • Beroepsgerichte vakken
 • Stage
 • Ondersteuning en RT
 • Huiswerkklas

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal