Leerwegen

Op Prinsentuin van Cooth bieden wij alle leerwegen aan:
  • Theoretische leerweg (TL)
  • Gemengde leerweg (GL)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

De theoretische leerweg

Op de mavo hebben de leerlingen in leerjaar 4, zes of zeven theorievakken. Het niveau van de theorievakken is het hoogste binnen het vmbo. Doorstroom naar vierjarig middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en de havo is mogelijk. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.

De gemengde leerweg

In deze leerweg hebben de leerlingen in de eindexamenklas vijf theorievakken en één praktijkvak in hun pakket. Het niveau van de theorievakken en het praktijkvak ligt op het niveau van de theoretische leerweg. De examens die afgenomen worden zijn dezelfde als in de theoretische leerweg (het oude mavo-niveau). De leerlingen stromen door naar middelbaar beroepsonderwijs niveau 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen. Door het kiezen van een extra vak in leerjaar 4 (dus 6 theorievakken en één praktijkvak) kunnen de leerlingen in de gemengde leerweg gediplomeerd worden in de theoretische leerweg. De keuze voor eventueel een extra vak wordt aan het einde van het derde leerjaar in samenspraak met de ouders genomen.

De kaderberoepsgerichte leerweg

In deze leerweg hebben de leerlingen in klas 4 twee praktijkvakken en vier algemene vakken in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken is wat lichter dan in de gemengde en theoretische leerweg, de twee praktijkvakken zijn qua niveau juist wat zwaarder.

Deze leerweg is meer naar de praktijk gericht. De leerlingen stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 3 of 4. De gemiddelde groepsgrootte is 25 leerlingen.

De basisberoepsgerichte leerweg

In deze leerweg hebben de leerlingen in klas 4, vier algemene vakken en één praktijkvak, dat voor twee vakken telt, in hun pakket. Het niveau van de algemene vakken en de praktijkvakken is duidelijk minder zwaar en omvangrijk dan bij de kaderberoepsgerichte leerweg. De leerlingen stromen door naar het middelbaar beroepsonderwijs, niveau 2. De gemiddelde groepsgrootte is 15 leerlingen.

De vier leerwegen van Prinsentuin van Cooth

Contact

Actuele ReisinformatieActuele Reisinformatie
Rookvrije schoolWij zijn een rookvrije school
Ga naar het ouderportaalOuderportaal
Ga naar de leerlingenportaalLeerlingen-portal
Ga naar de leerlingenportaal